Right Professional - Ingenjörer med rätt kompetens


Right Professional

Det hela började som en vilja, ambition och en tro på att kunna skapa ett nytt, unikt, självständigt engagerat konsultföretag som alltid ser till kundernas främsta och till sina medarbetares bästa utveckling.
Ett företag som tror på:

• att kunderna såväl som medarbetarna tilltalas av entreprenörskap och ett affärstänkande med korta snabba beslutsvägar.
• långsiktiga relationer, både mellan kunder och anställda. 
• att kunden tilltalas av att ha ett företag som löser kundens problem.
• att våra medarbetare vill utvecklas tillsammans med våra kunder och Right Professional.
• att medarbetarna vill vara delaktiga i företagets utveckling. 
• lojalitet och kontinuitet.
• ärlighet och tillit.
• att genom att kontinuerligt utveckla ett eget nätverk av samarbetspartners som är bäst inom sina kompetensområden är vi starka. 
• att vi kan lösa våra kunders problem därför att vi har egen kompetens och tillgång till ett eget utvecklat nätverk av företag som vi samverkar med.
• att vi kan skapa det självklara valet för industrin vid varje behov av rätt kompetens i rätt tid.


Mats Werne, civ. ingenjör


Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda