Right Professional - Ingenjörer med rätt kompetens


Affärsidé

Att tillgodose industrins behov av rätt kvalificerade teknikkonsulter, Right Professionals, inom konstruktion och utveckling.

Affärsstrategi

Right Professionals målsättning är att bygga ett starkt varumärke genom att skapa och förvalta goda långsiktiga relationer med kunder och anställda. Varumärket Right Professional ska identifieras med:

Våra nyckelord

Lönsamhet
Tillför värde för kunden såväl som för oss
Kompetens
Rätt tekniskt kunnande
Tillit
Inga överraskningar
Sagt blir gjort
Vi gör det vi säger

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda